Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘תומאס ג'ונס’

קבוצת חוקרים ב"אוניברסיטה של מרכז פלורידה" קיבלה מענק בסכום 300,000$ לחקור את הקשר בין מסע בחלל וחוויות רוחניות. מופרך?

מעבר לשאלת סדרי העדיפויות המחקריים מתברר שאסטרונאוטים רבים אכן חווים חוויות רוחניות עמוקות בעת שהותם בחלל. לפחות בחלק מהמקרים, החוויות הללו גם עיצבו את המשך החיים שלהם על פני כדור הארץ. בדרך כלל מתלווה לחוויות הללו תחושה מציפה של אושר ולכן התופעה קיבלה את השם "אופוריה בחלל".

עבור קוראי הבלוג, קשר ממין זה אמור להיות מתקבל על הדעת. הוא עולה בקנה אחד עם התיזה הבסיסית של תודעה גופנית  ומהווה דוגמא ציורית לדברים שכתבתי על הגוף כמשנה תודעה, ועל החוויה הגופנית כמקור לתפיסת המציאות שלנו. המשך…

Read Full Post »