Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פרדוקסים’

הפרדוקס הראשון והעיקרי של הלוגיקה נעוץ בסתירה שבין מטרתה לתוצריה. מטרתה של הלוגיקה היא להוסיף על הידע שלנו, לגלות אמת חדשה, ליצור הבנה חדשה.  גיאומטריה למשל, מתחילה ב-5 אקסיומות (קצת יותר בעצם) וכמה הגדרות. מנקודת התחלה צנועה זו, הכללים הלוגים של הגיאומטריה גוזרים שלל אמיתות יפות ומפתיעות. אלא שהאמיתות הללו פגומות מבחינת יכולתן לחשוף אמיתות חדשות.

אפשר היה לצפות שככל שנדע יותר, תגדל גם היכולת שלנו לגלות ידע חדש. נשמע הגיוני לא? כמו שהעשירים ממשיכים להתעשר והחזקים ממשיכים להתחזק אפשר היה לצפות שמסקנות יולידו מסקנות. אבל במובן מאוד חשוב ההיפך הוא הנכון. המשך…

Read Full Post »