Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ניוטון’

לאחרונה יצא לאור תרגום לעברית של ספרו החשוב של נאגארג'ונה "שירת השורש של דרך האמצע". זה אחד הספרים היפהפיים של מחשבת האי-שניות. ספר שמכוון אותנו לחשוב אל מעבר לקצה המחשבה כדי שנוכל להניח מאחור כל מחשבה שהיא ולהיות עם מה שיש. התרגום היפה נעשה על ידי תרי שולמן ומגיעות לו על כך ברכות רבות. להפתעתי הרבה גיליתי שהספר הנפלא הזה מתבסס על טכניקה מתמטית שגורה למדי.

תחילה, הערה מינהלית. הבטחתי סדרה של שלוש רשימות על מקום הגוף בתרגול הרוחני. פרסמתי שתיים מהן וכעת הרוח לא נחה לצורך השלמת המשימה. אז יש לי חוב ואני מקווה למלא אותו בעתיד הקרוב.

עכשיו לעניינה של רשימה זו.

בבואנו לבחון מקרוב את העולם, אנחנו זוכים לגילויים ותובנות חדשות שהן מקור לשמחה וגם נותנות לנו כוח ויכולת שליטה בעולם. אבל מי שממשיך להתבונן ומצליח לראות את שורש הדברים שמעבר למושגים שהוא משליך על המציאות עשוי למצוא את עצמו צולל ממרומי אשליית ההבנה לעומקו של פרדוקס בלתי פתיר. המשך…

Read Full Post »