Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘טבע’

לפני שלושה ימים. אני יושב בגינה ומבטי פוגש שיח רוזמרין. יושב ומסתכל. אני במרחק של כשני מטר מהשיח: אזור הספר שבו "קל לראות" (את פרטי הרוזמרין) ו"נדרש מיקוד" מתערבבים זה בזה. כנראה שהמרחק הזה הוא בדיוק המרחק המתאים למה שמתחיל לקרות אחרי מספר דקות. אני מתחיל לראות הדפס של קווים ירוקים ומשתחרר מהמושגים שבדרך כלל נלווים אליהם. תחילה נעלם המושג גבעול. בהמשך נעלמים קדימה ואחורה. זה מקסים. חוויה מוכרת ובה בעת חדשה לגמרי. קווים של ירוק שביניהם חללים שבתוכם קווים של ירוק… אני כל כך חי. השיח נהיה נוזלי. זה לא שהוא "באמת" מתנועע, אין רוח, אבל בהיעדר מילים של סדר אין מה שיְקַבֵע את התמונה. כל פס צבע נכנס ויוצא ממוקד הראייה שלי בלי שאנסה לשלוט או למנוע. המשך…

Read Full Post »