Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘התמרת סכסוכים’

קבוצה של בעלות מקצוע מתחומי ההנחיה, הטיפול והתמרת הסכסוכים, מפתחות בימים אלו שיטה להתמודדות ברמה האישית עם המצוקה שהחיים בתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני מעוררים בנו. אם יש לך איזשהו קושי או מצוקה סביב הסכסוך – או סביב הסיכוי לסיים אותו בעתיד הנראה לעין – התהליך הזה נועד לך. המשך…

Read Full Post »

יוהן גלטונג נחשב לאחד האבות המייסדים של תחום לימודי השלום וחקר הסכסוכים. ניסיונו הרב, חזונו המעמיק והאישיות הכריזמטית שלו משווים לו לעתים הילה של גורו. לימודי שלום הוא תחום צעיר יחסית שראשיתו במחצית השנייה של המאה ה-20 אולם הוא הולך ומתפשט ברחבי העולם הן כתחום מחקר אקדמאי והן כגישה מעשית חשובה להתמודדות עם סכסוכים (לאומיים ואחרים) ויצירת תרבות של שלום.

גם בארץ יש מספר תכניות אוניברסיטאיות של לימודי שלום (ובעיקר ישוב סכסוכים, שזה משהו קצת אחר) אבל קיים פער עצום בין ההתמקדות הישראלית (הן הממסדית והן של האדם ברחוב) בצבא וחשיבה ביטחוניסטית לבין העדר המודעות בישראל לדרכים אחרות – לא כוחניות – של התמודדות עם סכסוכים. הפער הזה הוא בלתי נסבל בעיני ופה ושם התלוננתי עליו. צעד קטן – וחשוב – לשינוי מצב זה הוא תרגום ראשון לעברית של ספר של גלטונג. לפני שאסקור את הספר ברצוני לצטט מאחרית הדבר של הספר כמה פרטים ביוגרפים על גלטונג כי יש בכך להבהיר לקוראה הישראלית עד כמה מדובר בתחום חי שנפוץ ברחבי העולם. המשך…

Read Full Post »